петък, 22 юни 2012 г.

Национална изложба "Приятели на морето"

 СТАТУТ
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Националната изложба “Приятели на морето” за
съвременна живопис, графика и скулптура се организира
на всеки две години в Бургас. През м. Август 2012 г. се
провежда петото издание.В същата могат да вземат участие
всички художници от България, с живописни, графични и
скулптурни творби, посветени на морето, които приемат
условията на този статут.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ:
1. Организатори на Националната изложба - биенале
“Приятели на морето” - Бургас'2012 са:
Община Бургас, Дружество на художниците - Бургас,
Бургаска художествена галерия “ПеткоЗадгорски”.
2. Националната изложба - биенале “Приятели на
морето” - Бургас'2012 се провежда под патронажа на кмета
на Община Бургас.
3. За подготовката и организацията при провеждане на
изложбата се създава Организационен комитет, който се
утвърждава от кмета на Община Бургас.
4. Оперативната работа се извършва от Дружеството на
художниците - Бургас и БХГ “Петко Задгорски” - Бургас.
5. Цялостната дейност по подготовката и реализацията
на изложбата се финансира с утвърден бюджет и
допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и
други.
6. Журирането на творбите за участие в Националната
изложба - биенале “Приятели на морето” и наградите се
определят от деветчленно жури, съставено от авторитетни
български художници и изкуствоведи и представител на
Община Бургас, утвърдено със заповед на кмета на
Община Бургас.
7. Експозицията на Националната изложба - биенале
“Приятели на морето” се подрежда в залите на БХГ
“Петко Задгорски” и Дружество на художниците - Бургас.
8. Откриване на изложбата - 10.08. 2012 г., от 18,00 часа в
залите на Бургаската художествена галерия “Петко
Задгорски”.
9. Закриване на изложбата - 14.09. 2012 г.

III. НАГРАДИ:
Наградният фонд на Национална изложба - биенале
“Приятели на морето” е 7 200 лв. за живопис, графика
и скулптура.
Живопис                                         - 2 500 лв.
Графика                                           - 1 200 лв.
Скулптура                                       - 2 500 лв.
Наградените автори получават и по една пластика.
Награда на Гранд Хотел Поморие – 2500 лв.
Награда за дебют на млад художник - 1000 лв.
Наградата се дава от доц. д-р Маруся Любчева,
председател на УС на Черноморски институт.
Наградените автори получават почетен диплом
Наградените творби остават във фонда на
БХГ “Петко Задгорски”- Бургас.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:
1. Право на участие имат художници от цялата страна,
които приемат условията на този статут.
2. Творбите се получават на адрес:
8000 гр. Бургас,
БХГ “Петко Задгорски”
ул. “Митрополит Симеон” 24,
телефон: 056 84 21 69.
3. Авторите сами поемат разходите по
транспортирането на творбите до посочения адрес
и обратно, като отбележат във формуляра начина на
получаването им  по пощата или по куриер.
Журирането ще бъде на 14. 07. 2012 г.
в БХГ “Петко Задгорски”- гр. Бургас.

4. Приемат се живописни, графични и скулптурни произведения.
Техниката и материала са свободни.
Максималните размери на творбата не трябва да надвишават:
-  за живопис до 120/120 см. без рамката;
-  за графика до 100/100 см.  без рамката ;
-  за скулптура площ до 1м2, височина  без постамента 120 см.
Творбите да са в подходящ вид за експониране.
Графичните творби да бъдат рамкирани.
5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето
произведение, като се съобрази, че комисионната при
продажба е 30%.
6. Представените творби да са авторски и собственост
на художника.
7. Всеки автор може да участва и в трите категории
/живопис, графика, скулптура/, като за всяка се заплаща
отделно. Авторът може да участва с не повече от 2 творби
в категория.
8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си
попълнен формуляр за участие, написан четливо с
печатни букви, етикети за връщане на произведенията,
придружени от банкова разписка за платена такса за
участие.
9. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща по банков път
на следната банкова сметка:
IBAN  BG77KORP92201001826001
BIC  KORPBGSF
Корпоративна ТБ АД  ФЦ Бургас център
При отхвърляне на творбите от журито, таксата не се
възстановява.
10. Организаторите гарантират сигурността на
получените творби, но не поемат отговорност за
проблеми възникнали по вина на пощенските и
куриерски служби.
11. Организаторите се задължават да върнат творбите в
срок до 2 месеца след закриване на изложбата.
12. Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ
“Петко Задгорски”- Бургас, като получава сертификат от галерията.
13. Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи
до 5 броя на 50% от продажната цена.
14. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр,
 дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от
организаторите за промоционални цели
на Национална изложба - биенале „Приятели на морето”.

V. СРОКОВЕ:
Срок за получаване на творбите от
11, 12 и 13. 07. 2012 на посочения адрес.
14. 07. 2012 - Журиране.
10. 08. 2012 - Откриване на изложбата и обявяване на
наградите на журито.
14. 09. 2012 - Закриване на изложбата.


За контакти:
Дружество на художниците - Бургас
ул. „Александровска” 22
тел. 056 84 05 48

БХГ “Петко Задгорски”
ул. “Митрополит Симеон” 24,
тел. 056 84 21 69.

Няма коментари:

Публикуване на коментар