четвъртък, 31 май 2012 г.

СТАТУТ НА БАЛКАНСКОТО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА “МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД” – СТАРА ЗАГОРА'2012

Внимание, ще се отвори в нов прозорец.
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.Балканското квадринале на живописта, което се провежда в гр. Стара Загора, е конкурс за съвременна живопис с тема "Митовете и легендите на моя народ".
2.Организира се на всеки четири години /т.е. всяка високосна година/. Първото му провеждане бе през 2004г., второто – през 2008г.
3.Третото му издание ще бъде през месец декември 2012 г.
4.В него могат да участват всички художници с живописни произведения, посветени на митологията на техните или други народи, които приемат условията на този статут.
Б. ОРГАНИЗАЦИЯ:
1. Организатори на Балканското квадринале на живописта "Митовете и легендите на моя народ" – Стара Загора /БКЖ/ са Община Стара Загора, Художествена галерия Стара Загора, Министерство на културата и Съюз на българските художници.
2. Балканското квадринале се провежда под патронажа на Кмета на Община Стара Загора.
3. За подготовката и организацията на Квадриналето се създава Организационен комитет, чиито състав се съгласува с МК, СБХ, ХГ Стара Загора и увърждава от Кмета на Община Стара Загора. Оперативната работа се извършва от Художествена галерия Стара Загора и сътрудници.
4. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на БКЖ се финансира от утвърден бюджет и от допълнителни средства от спонсори и рекламодатели.
5. Наградите на БКЖ се определят от жури на СБХ.
6. Експозицията на Балканското квадринале "Митовете и легендите на моя народ" се подрежда в залите на Художествена галерия Стара Загора. /Откриването на изложбата на тазгодишното квадринале е на 18 декември 2012 г. от 18.00 ч./
7. Представянето на БКЖ е съпроводено с пълен каталог на участващите в изложбата творби.
В. НАГРАДИ:
1. Голяма награда – приз, диплом, персонална изложба през следващата година и 2000 евро.
2. Награда на Стара Загора – диплом и 1500 евро.
3. Пет награди на името на спонсорите с общ награден фонд 7000 евро.
Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия Стара Загора.
Г. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:
1. Право на участие имат художници – живописци от всички страни /включително и извън Балканите/, които приемат условията на този статут.
2. Работните езици на Квадриналето са български и английски.
3. Краен срок за получаване на творбите е 15 ноември 2012 г. Адрес – Художествена галерия Стара Загора, бул. "Руски" № 27, гр. Стара Загора 6000, България.
За справки: телефон /+359-42/ 622 843, e-mail: artgallerystz@gmail.com. Информация за селекцията, наградени творби и т.н. ще бъде изнесена веднага след журирането в сайта на Община Стара Загора: starazagora.bg .
4. Авторите няма да бъдат персонално уведомявани за резултатите от конкурса.
5. Всеки автор може да участва с не повече от две творби.
6. Представените произведения трябва да са оригинални и да са собственост на автора.
7. Приемат се само живописни произведения. Техниката и материалът са по избор на автора. Максималните размери на творбата не може да надвишават 150 см. на голямата страна.
8. На гърба на творбата авторът трябва да посочи /на български или на английски език/ името си, наименованието на произведението, годината на създаване и материал.
9. Всеки автор изпраща с творбите си попълнен свой /свободен/ формуляр за участие, в който с печатни букви изписва:
а/ фамилия, презиме, име
б/ дата на раждане
в/ пълен и точен адрес
д/ изрично деклариране, че дарява или не творбата .
10. Творбите се изпращат по пощата или лично се представят за сметка на автора.
11. Получаването на творбите става само франко Стара Загора. Организаторите няма да транспортират творби, които са изпратени до друг краен пункт.
12. Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат отговорност за изгубените или повредени по време на транспортиране.
13. За чуждестранните художници организаторите се задължават да върнат необявените като дарение творби в срок до четири месеца след закриване на експозицията. Българските автори прибират своите произведения до 45 дни след закриване на изложбата.
14. Всеки участник в Квадриналето получава безплатен каталог на изложбата и сертификат за участие в него.
15. Пълният списък на участниците и репродукции на техните творби се представят в сайта на Община Стара Загора.
16. Организационният комитет на БКЖ си запазва правото да репродуцира журираните творби и да ги публикува в свои издания.
По желание на централните съюзи или гилдии на художниците от страните с голям брой участници изложбата /след нейното представяне в Стара Загора/ може да бъде показвана и в съответната държава, като всички разноски по нейното изнасяне, транспортиране и организиране на излагането се поемат от съответната централа и при изричното условие да бъде представяна като Балканско квадринале на живописта "Митовете и легендите на моя народ" – Стара Загора.
Историята на балканските народи е органична част от историята на човешката цивилизация. Хилядолетното им присъствие по тези земи на кръстопът има множество измерения. Най-приказните сред тях са пренасяните във времето митове и легенди, където се преплитат болки и вярвания, страдания и мечти, въображение и страсти. Различни и често удивително близки, те заедно носят духа на човека, племето, общността, етноса, народа, нацията...Пресъздаването им векове наред е свързано с творчеството на художниците. На мястото им в изкуството на нашите съвременници е посветено Балканското квадринале "Митовете и легендите на моя народ". Неговата покана е адресирана към всички художници, които търсят видимия образ на митовете на своя народ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар