петък, 19 септември 2014 г.

50 години Дружество на добричките художници


            На 24 септември 2014 г. от 18.00 ч. в Художествена галерия – Добрич се открива юбилейна изложба на Дружеството на добричките художници. В изложбата освен живопис, рисунки, графика, пластика, графичен дизайн и др. на художниците, работещи днес в Добрич е отделена зала „in memoriam” с творби от фонда на ХГ.
             Янко Атанасов, Никола Богданов, Филип Филипов, Сава Чекелов, Ганчо Михайлов, Драгни Цветков, Съби Георгиев, Христо Господинов, Петър Карагьозов, Никола Даскалов и др., „които не са вече между нас, но чието изкуство остава живо в съзнанието на ценителите и почитателите на живописта.
 Имената им са придобили национално значение и независимо, че те са част от историята на съвременното българско изкуство създавано в региона, творбите на тези художници показват индивидуалните им постижения в областта на пейзажа, натюрморта, фигуралната композиция . Те са и остават великолепен пример за следващите творчески поколения в постигане на самобитна живописна естетика.” - Пл.Димитрова-Рачева – изкуствовед.                     
            В книгата „История на Художествена галерия – Добрич”, Мария Паскалева пише: „...През 1964 година се учредява Групата на художниците в града, съгласно правилника на СБХ за провинциалните групи. Между местните художници – професионалисти и самодейци е налице желание за обединяване в дружество. Израз на това са изявите на художниците в няколко общи изложби. През 1962 година е организирана първата съвместна изложба след консултации със Съюзното ръководство в София. През май 1964 година Съюзът на художниците в София утвърждава и признава статута на редовна група на художниците в Добрич в състав от 23-ма художници от града и окръга  с членове: Никола Богданов, Ангел Иванов, Ангел Томов, Ганчо Михайлов, Драго Цветков, Димитър Греков, Добромир Петров, Тодор Балев, Тодор Цветков, Мария Стефанова, Николай Изварин, Сава Чекелов, Филип Филипов, Янко Атанасов, Кръстю Лазаров, Христо Цонев, Съби Георгиев, Иван Чернев, Лили Попова и др. Още до края на годината, през декември, групата подготвя и открива първата си редовна художествена изложба в тогавашния Дом на техниката, намиращ се по ул. “25-ти септември”.
През 50 годишната история художниците от Дружеството активно се включват в художествения живот на града с традиционните годишни изложби.
Изложбата ще продължи до 25 октомври 2014 г.


понеделник, 8 септември 2014 г.

Годишна изложба на Дружеството на Добричките художници

Колеги,
на 24 септември от 18.00 часа ще се открие Юбилейната годишна изложба на Дружеството на Добричките художници.
Всеки може да участва с не повече от три творби. Работите ще се събират на 19, 20 и 22 септември. /На 22 септември Галерията ще работи от 11 до 17 часа/.
След тези дати творби няма да се приемат. Журирането ще се проведе на 23 септември от 11 часа.
Моля да разпространявате информацията за изложбата и на колеги, неползващи интернет.