четвъртък, 7 януари 2016 г.

Събрание на Представителство на СБХ - Добрич

Колеги, на 12 януари 2016 г. от 17.00 часа в Художествената галерия ще се проведе отчетно-изборно събрание на Представителството на СБХ - Добрич при следния дневен ред:
1. Отчет за периода 2011 - 2015 г.
2. Избор на Председател на представителството
3. Предложения и други
Моля да информирате и други колеги от Представителството, членове на СБХ, които не ползват интернет.