четвъртък, 26 април 2012 г.

НАЦИОНАЛНА ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ - ПЕДАГОЗИ „ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 2012”

Във връзка с честванията на 24 МАЙ – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост в залите на изложбения комплекс в гр. Велико Търново се организира Националната традиционна изложба на художниците – педагози „ Велико Търново – 2012”.
       Министерството на образованието, младежта и науката, Регионалният инспекторат по образованието – Велико Търново, Съюзът на българските художници, Община Велико Търново и ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий” канят преподавателите  и учителите по изобразително изкуство от всички видове и степени средни и висши училища в страната за участие в изложбата.
       По повод предстоящото откриване на изложбата е създадена следната организация за художниците – педагози от Община град Добрич.
       Осигурен е транспорт от Отдел „ Образование и култура” – град Добрич, за превоз на творбите до град В. Търново.
       Творбите ще се събират в СОУ „ П. Р. Славейков” – Добрич, при Здравко Тошев на 2, 3 и 4 май 2012 г. Трябва да бъдат добре опаковани и четливо надписани / автор, адрес, телефон, електронен адрес, наименование на творбата, размери и цена /. Произведенията с размер по- голям от посочените се представят със собствен превоз.

       Съгласно статута на изложбата всеки автор може да представи за участие не повече от :

       Живопис                                   2 творби – до 150 см на дългата страна

       Скулптура                                2 творби – до 50 см в големия си размер

       Графика и рисунка                  3 творби

       Приложни изкуства                2 творби

       Официалното откриване на изложбата ще се състои на 23 май 2012 г. от 17:30 часа в залите на изложбения комплекс в гр. Велико Търново, ул. „ Рафаел Михайлов” № 1.
       След закриване на изложбата творбите се прибират в изложбения комплекс – В. Търново, и ще бъдат върнати за самостоятелно прибиране до 8 юли 2012 г.
       За творби, неприбрани в срок до 8. 07. 2012 г., организаторите не носят отговорност.

       За контакти при необходимост:

               Здравко Тошев – 058  84  28  71,     0889  370  495,

               Гинка Димова –  058  82 70  01,      0887  155  468.

Забележка:
Всички творби да са в обезопасена опаковка – по решение на автора. С цел връщане в същият вид , авторите да попълнят върху творбата и опаковката следните данни: автор, наименование на творбата, размери, адрес, от кой град идва, телефон, електронен адрес.