понеделник, 5 декември 2016 г.

ИЗЛОЖБА НА ДРУЖЕСТВОТО НА ХУДОЖНИЦИТЕ - ДОБРИЧ


 В навечерието на Коледа, на  7 декември 2016 г. от 17.30 часа, в Художествена галерия - Добрич се открива годишна  изложба на Дружество на добричките художници. Традиционно в края на всяка година в залите на галерията художниците от сдружението  представят своите най-нови творчески търсения в живописта, скулптурата, графиката.

вторник, 3 май 2016 г.

Изложба и представяне на стихосбирката на Валентин Шалтев

На 4 май 2016 г. от 17.30 часа в Художествена галерия – Добрич ще се открие изложба живопис на Валентин Шалтев, роден в София, но работи и живее в Балчик. Представя 40 живописни платна на любимите си теми - Балчик, морето, музиката. Темите се преплитат и в стиховете от новата му стихосбирка “Живот на карта, която ще бъде представена от Драгомил Георгиев на откриването на изложбата.
За повече информация Валентин Шалтев – 0899 359 412


понеделник, 14 март 2016 г.

"Малък формат" - Художници от Добрич и Варна

На 10 март от 17,30 ч. в Художествена галерия - Добрич се откри пролетна изложба „Малък формат” на Дружество на художниците - Добрич. В тази инициатива на творците на изобразителното изкуство в нашия град се включиха и художници от Варна. След есенната изложба на дружеството през миналата година, която бе съвместна с художници от Силистра, това е втора проява на художници от два града. В Зала 1 и Зала 2 на галерията бяха наредени осемдесет живописни платна, графики, скулптури и рисунки. Участват петдесет и двама автора.


неделя, 14 февруари 2016 г.

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА

Националният конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното българско изкуство.
Организаторите са предприели действия за осъществяване на  изложба в чужбина, на която да бъдат показани наградените творби и каталог с всички наградени автори и участници в заключителната изложба през 2016 г. 
ФОРМА НА ПРОЕКТА:
В продължение на две календарни години (2015 – 2016)  на територията на страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в градовете: Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив и Варна. Във всеки град се назначава определено от Алианц България жури, което присъжда по три награди, съответно по една в разделите живопис, скулптура и графика.
В края на 2016 година в гр. София се провежда заключителна изложба – конкурс, по време на която официално се връчват Големите награди на Алианц България за живопис, скулптура и графика.
Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участват във заключителната изложба - конкурс  Алианц България  за живопис, скулптура и графика през 2016 г. в София.
 
ОРГАНИЗАТОР:
Проектът се организира от Алианц България със съдействието на централното ръководство и на съответните регионални групи на СБХ. 
МЯСТО:
Регионални представителни изложби – Градските галерии в съответния център на региона – Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив, Варна
Национална изложба за Големите награди на Алианц България – София,  галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: април 2015 г. – октомври 2016  г.
2016 г. – регионални изложби
април – София /7 – 30 април 2016/
 • приемане – 1 и 2 април 2016
 • жури - 4 април 2016
 • откриване - 7 април 2016
Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, 1 и 2 етаж
Включва регионите София, София окръг, Перник, Благоевград и Кюстендил.
за контакт: Ани Шапкарова – 02 846 72 48
май – Пловдив, Градска галерия, ул. „Съборна” 14 А /12 май – 2 юни 2016/
Включва регионите Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитровград и Кърджали.
за контакт: Красимир Линков – 032 63 53 22
юни – Варна,  Градска галерия, ул. „Л. Каравелов” 1 /9 юни – 9 юли 2016/
Включва регионите Варна, Добрич, Шумен, Разград и Силистра.
за контакт: Пламена Рачева – 052 62 04 43
октомври – заключителна изложба /6 – 29 октомври 2016/
Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, 1 и 2 етаж
за контакт: Ани Шапкарова – 02 846 72 48 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 1. В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на територията на съответния град или регион.
 2. Не се допускат за участие произведения на студенти или работи представени за дипломна защита.
 3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията. /Скулптурните творби да са изработени в траен материал./Творбите, които участват, не трябва да бъдат обявени като собственост.
 4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на статута на конкурса.
 5. Всеки автор може да представи от една до три творби. При представяне на триптих ще се счита като участие с три самостоятелни творби.
 6. Задължителен  формат:
 • за живопис – максимален размер: височина до 200 см х ширина до 200 см
 • за графика – максимален размер до 80 см х 120 см
 • за скулптура – максимален размер до 200 см х 200 см х 200 см
В Националната изложба – конкурс за Големите награди на Алианц България през октомври 2016 г. в София участват  само наградените и номинираните автори от регионалните изложби от 2015 и 2016 г. Журито има право да определи с колко творби да бъде представен всеки автор във финалната изложба, като минимум ще бъде по една творба от всеки автор.
Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионална изложба.
Наградените творци участват с други свои творби по техен избор.
Транспортните разходи са за сметка на участниците.
Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творбите и не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.
Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:
 • Името на автора, точен адрес и телефон за връзка
 • Заглавие, техника, година, размер в сантиметри
 • Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на машина или на ръка с четливи букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
 • Прилагането на кратка творческа биография е задължително (приложен формуляр с необходимите данни за участие в каталога).
Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата . Организаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога от изложбата.
Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба – конкурс. Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него. 
ЖУРИ:
 • Творбите се селекционират от компетентно жури, като в състава на журито влизат творци и изкуствоведи, определени от Алианц България. Журито присъжда и обявява наградите непосредствено преди откриването на проявите.
 • Всички членове на журитата са различни за всяка изложба, освен представителите от страна на Алианц България.
 • Информация за не допуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. Не приетите творби се връщат.
 • Резултатите от журирането ще бъдат обявени  в сайта на Алианц България www.аllianz.bg, в бюлетина на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.
 
НАГРАДИ :
Парична награда – Наградата е откупуване на творбата, както следва:
      Регионални награди: по една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба
 • 6 награди за живопис        х 2000 лв.
 • 6 награди за скулптура     х 2000 лв.
 • 6 награди за графика         х 1000 лв.
Национални награди:
 • Голяма награда за живопис     4 000 лв.
 • Голяма награда за скулптура   4 000 лв.
 • Голяма награда за графика       4 000 лв.
Статуетка от известен автор за трите големи награди.
Издаване на двуезичен каталог, в които са представени всички наградени творби от регионалните изложби и по една творба от всички номинирани автори, които участват в заключителната изложба в София през октомври 2016 г. Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.
Диплом за всички наградени и номинирани автори.
Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на откриването на заключителната Националната изложба – конкурс в София.
 
Наградените работи по т. 1 остават собственост на Алианц България и влизат в колекцията на дружеството. 

четвъртък, 7 януари 2016 г.

Събрание на Представителство на СБХ - Добрич

Колеги, на 12 януари 2016 г. от 17.00 часа в Художествената галерия ще се проведе отчетно-изборно събрание на Представителството на СБХ - Добрич при следния дневен ред:
1. Отчет за периода 2011 - 2015 г.
2. Избор на Председател на представителството
3. Предложения и други
Моля да информирате и други колеги от Представителството, членове на СБХ, които не ползват интернет.